ABOUT | CONTACT |
c

Het beste uit je focusgroepen halen
In merkenonderzoek geven focus groepen ons een schat aan informatie zowel als diepe inzichten. Maar een gemiddelde focusgroep sessie laat ook nadelen zien. Daar waar het voordeel zit, zit soms ook het nadeel: groepsgesprekken zijn moeilijk onder controle te houden. Daarmee wordt het een uitdaging het maximum uit de groepsdynamiek te halen, en belangrijker nog: te zorgen dat de sociale dynamiek binnen een groep de resultaten niet eenzijdig beïnvloedt.

Of een groep nu collega’s met hierarchische banden bevat of participanten die enkel bij elkaar komen voor het onderzoek, deelnemers reageren altijd op elkaar. Sommige mensen zijn dominant en extrovert terwijl anderen enkel hun mening delen wanneer ze daar specifiek om gevraagd worden. Idealiter zouden alle participanten dezelfde ruimte moeten krijgen om zich uit te drukken maar in de praktijk gebeurt dat zelden in een focusgroep situatie.

Deze dynamiek verandert volledig wanneer mensen plaatjes krijgen om mee te “praten” zoals in de visuele onderzoekstechniek die Visual Profiling™ heet. VP™ is gebaseerd op het idee dat mensen hebben geleerd zich aan te passen aan hun sociale omgeving wanneer ze hun gedachten en gevoelens uiten, maar zich ongeremd voelen wanneer ze via plaatjes laten zien wat ze voelen en denken. Daarmee elimineert de techniek elke vorm van groepsdruk. Participanten voelen zich vrij om in het proces met meer helderheid en eerlijkheid te communiceren dan ze verbaal ooit zouden doen. Terwijl elke deelnemer gelijke ruimte en mogelijkheid krijgt om zijn of haar percepties te uiten verliest groepsdruk alle kracht omdat we allen onder druk heel goed weten wat het juiste is om te zeggen maar gewoon geen idee hebben wat het juiste plaatje zou moeten zijn. Daarmee kunnen deelnemers zonder druk of angst gewoon laten zien wat ze denken en voelen.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *