ABOUT | CONTACT |

Samenwerking
In een internationale omgeving kan samenwerking en teambuilding van managementniveau tot productieteam onverwachte uitdagingen met zich meebrengen. Met name zaken als doelstellingen, persoonlijke verantwoordelijkheid, teamwork of het communiceren van “slecht” nieuws worden binnen verschillende culturen anders vertaald. Bent u goed voorbereidt om deze cultuurverschillen te hanteren? Heeft uw team een wederzijds intercultureel begrip dat verder strekt dan do’s en dont’s?

Interculturele aanpak
Onze multiculturele teamprogramma’s hebben tot doel de gewenste mate van samenwerking binnen en tussen uw teams tot stand te brengen. Ze doen dit door:
o    Interculturele uitdagingen te benoemen en op te lossen
o    Inzicht in en begrip voor alle partijen te creëren
o    Individuele communicatieve vaardigheden te versterken
o    het vergroten van een gezamenlijk draagvlak

Naast de cultuur dimensies van Hofstede, Fons Trompenaars en Richard Lewis maken we gebruik van tools als MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) en Visual Profiling™ om teambuilding te versterken.

Wilt u de internationale uitdagingen van uw team omtrent deadlines, verantwoordelijkheden en hiërarchie oplossen? Wilt u draagvlak creëren en de productiviteit en samenwerking stabiel houden tijdens een reorganisatie of verandertraject? Wilt u het optimale uit uw internationale teamwork halen? Lees dan Teambuilding

Wilt u de krachten van verschillende bedrijfsculturen en nationale culturen na een fusie of overname succesvol bundelen? Wilt u het vertrouwen van werknemers van een overgenomen bedrijf winnen? Lees dan Fusies en overnames