ABOUT | CONTACT |

Cultuurverschillen en communicatie
In multiculturele processen is het belangrijk dat proces- en leermethodes ondersteunend zijn voor alle betrokken deelnemers. Cultuurverschillen spelen een aanzienlijke rol als het gaat om de toegankelijkheid van deelnemers en hun participatieniveau. Daarom heeft The Culture Team nauwkeurig gekozen voor processen en tools die communicatie binnen en tussen verschillende culturen ondersteunt.

Dimensies in cultuur
Met de groei van internationale handel en samenwerking en het bewustzijn van de uitdagingen daarbinnen is het aantal cultuurtheorieën ook gestegen. The Culture Team bekijkt per situatie welke aanpak het meest effectief is. Het team werkt met de inzichten van Richard Lewis, Philippie Rosinski, Fons Trompenaars en de cultuurdimensies van Hofstede.
The Culture Team biedt een gecertificeerd Lewis Personal Culture Profile coach.

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
MBTI is een instrument dat op een positieve, constructieve manier verschillen in persoonlijkheid tussen mensen aanduidt. Het instrument analyseert persoonlijke voorkeuren in het richten van energie, verwerken van informatie, maken van beslissingen en het vertalen van de buitenwereld. De Myers-Briggs Type Indicator vragenlijsten zijn taalkundig en intercultureel bijgesteld en zijn daarmee een zeer waardevol tool geworden in persoonlijke en teamontwikkeling binnen interculturele processen. The Culture Team biedt een gecertificeerd MBTI coach.

TOC (Theory of Constraints)
De Theory of Constraints is ontwikkeld door natuurkundige en managementgoeroe Dr Eliyahu Goldratt. In eerste instantie ingezet om “bottle necks” in productie, logistiek en administratie van bedrijven op te lossen is het als TOCFE (Theory of Constraints for Education) ook zeer effectief gebleken in het oplossen van “intermenselijke blokkades” die het gevolg zijn van misinterpretatie en onbegrip. Met haar eenvoudige, gestructureerde aard kan TOCFE snel de kern van een “blokkade” blootleggen zonder bedreiging of confrontatie voor deelnemers. TOCFE is daarmee een uitermate geschikte tool voor multiculturele processen. The Culture Team biedt een gecertificeerd TOCFE coach.

VISUAL PROFILING™
VP™ is een visuele communicatie techniek die individuen en teams de mogelijkheid geeft hun ideeën, uitdagingen en behoeften volledig en zonder
moeite uit te drukken via plaatjes. In culturen waarbinnen gezichtsverlies en confrontatie te allen tijde worden vermeden is deze techniek een goede en veilige manier van brainstormen en conflictresolutie.

PRIJSSTRUCTUUR
The Culture Team hanteert een transparante prijsstructuur voor haar diensten:
Basistraining 2 dagdelen: 1650 Euro
Training op maat 2 dagdelen: tot 2100 Euro (met eventuele extra trainer)
Voor specifieke training/coaching trajecten hanteren we uur/sessie prijzen

De prijzen zijn exclusief reiskosten, overnachtingen en BTW (21%)